Hållbarhet för oss handlar om att ständigt utvecklas, bidra och göra skillnad inom alla tre hållbarhetsperspektiven – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vårt största bidrag gör vi genom våra kunduppdrag men vårt interna arbete är en nyckel för att skapa förtroende och engagemang. Vi har sedan flera år tillbaka tagit fram en egen hållbarhetsredovisning just för att tydliggöra våra egna mål, mäta och följa upp förändring.

Ladda gärna ner vår senaste redovisning här för att läsa mer om hur vi ser på hållbarhet, hur vi mäter vårt avtryck, på vilket sätt vi valt att klimatkompensera och vilka mål vi satt för vår verksamhet framåt.

Vi ser ett ökat intresse för att presentera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsredovisning oavsett om man omfattas av lagkrav eller inte. Blir du nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa din verksamhet kontakta gärna lina.helmersson@envima.se