Verksamhetssystem, intranät eller projektplats? Du bestämmer.

Nyckelfunktioner

 • Inga installationer. Minet är en webbtjänst och allt du behöver är en webbläsare.
 • Organisera innehållet i flikar, menyer och undermenyer i flera nivåer.
 • Från menyerna kan du skapa sidor, länka till dokument eller externa sidor.
 • Du bestämmer vem som kan se och ändra vad.
 • Ändrade sidor och dokument arkiveras så att du enkelt kan gå tillbaka och se ändringar.
 • Mycket lättanvänt med låg inlärningströskel.

Tilläggsmoduler

 • Ärendehanteringssystem  – ett system för t.ex. förbättringsförslag i verksamheten.
 • Min-kalendern – En lättöverskådlig årsplanering för viktiga aktiviteter, både individuella och för hela företaget.

  Läs mer

 • Produktblad Minet


Minet

Minet utvecklades med målsättningen att skapa ett webbaserat verksamhetssystem som verkligen skulle bli en integrerad del av den dagliga verksamheten. Det lyckades så bra att flera av våra kunder idag använder det som hela företagets intranät.

Minet kan enklast beskrivas som ett verktyg för att organisera information och göra den lättillgänglig. Genom att skapa menyer och undermenyer i olika nivåer kan du skapa en tydlig struktur som du sedan fyller med eget innehåll, externa länkar eller dokument. Du kan lägga till och bjuda in användare, och vem som kan se eller ändra information bestämmer du själv genom ett behörighetssystem i fyra olika nivåer. Allt i ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt där du inte behöver leta för att hitta funktionen du söker.

Grundutseendet är rent och avskalat men kan anpassas så att det harmoniserar med företagets övriga profil.

Beroende på dina önskemål och behov kan Minet användas för att bygga upp ditt verksamhetssystem, där miljö kan vara en integrerad del och kraven enligt ISO 14001 (och/eller ISO 9001 och AFS 2001:1/OHSAS 18001) kan uppfyllas. Genom att använda startsidan och nyhetsfunktionerna för att kommunicera aktuell information får du också ett komplett intranät.

Tack vare sin flexibilitet och sin användarvänlighet kan systemet även användas som en projektplats där flera personer kan samarbeta kring ett projekt.