Verksamhetssystem och/eller intranät? Du bestämmer.

Nyckelfunktioner

 • Inga installationer. Minet är en webbtjänst och allt du behöver är en webbläsare.
 • Organisera innehållet i flikar, menyer och undermenyer i flera nivåer.
 • Från menyerna kan du skapa sidor, länka till dokument eller externa sidor.
 • Du bestämmer vem som kan se och ändra vad.
 • Ändrade sidor och dokument arkiveras så att du enkelt kan gå tillbaka och se ändringar.
 • Mycket lättanvänt med låg inlärningströskel.


Tilläggsmoduler

 • Ärendehanteringssystem  – ett system för t.ex. förbättringsförslag i verksamheten.
 • Min-kalendern – en lättöverskådlig årsplanering för viktiga aktiviteter, både individuella och för hela företaget.
 • Avtalshantering - ett sätt att ha god kontroll över vilka avtal verksamheten har, påminnelse om när de löper ut, omfattning, ansvarig, m.m.
 • Diariehantering - ett digitalt system för att diarieföra handlingar som kommer in till eller skickas ut från en verksamhet, enligt gällande lagkrav.

  Läs mer

 • Produktblad Minet
 • Inloggning till Minet


Minet

Minet utvecklades med målsättningen att skapa ett webbaserat verksamhetssystem som verkligen skulle bli en integrerad del av den dagliga verksamheten. Det lyckades så bra att flera av våra kunder idag använder det som hela företagets intranät.

Minet kan enklast beskrivas som ett verktyg för att organisera information och göra den lättillgänglig. Genom att skapa menyer och undermenyer i olika nivåer kan du skapa en tydlig struktur som du sedan fyller med eget innehåll, externa länkar eller dokument. Du kan lägga till och bjuda in användare, och vem som kan se eller ändra information bestämmer du själv genom ett behörighetssystem. Allt i ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt där du inte behöver leta för att hitta funktionen du söker.

Grundutseendet är rent och avskalat men kan anpassas så att det harmoniserar med företagets övriga profil.

Beroende på dina önskemål och behov kan Minet användas för att bygga upp ditt verksamhetssystem. Där er verksamhets arbetssätt beskrivs med miljö, kvalitet, arbetsmiljö som en naturlig och integrerad del och kraven enligt ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 och/eller AFS 2001:1 uppnås. Genom att använda startsidan och nyhetsfunktionen och andra valda tilläggsmoduler, för att kommunicera aktuell information, får du ett komplett intranät.

 


Integritet och datalagring
Webbtjänsten lagrar personuppgifter i form av namn och e-postadresser eftersom det är nödvändigt för att hantera inloggning. Lösenord som vi sparar är envägskrypterade och vårt datacenter har högsta säkerhet. Informationen som du eller ditt företag lägger in i våra webbtjänster ansvarar ni själva för men vi garanterar att vi gör allt för att den ska vara så skyddad som möjligt. När ett konto avslutas eller tjänsten sagts upp tas all information bort, om det inte finns några juridiska hinder för det. Under en begränsad tid finnas dock krypterade backuper kvar, som bara är tillgängliga för ett fåtal ansvariga.