Ett smart sätt att bevaka lagstiftningen som berör er verksamhet.

Nyckelfunktioner

  • Lägg till texter om berörd miljöaspekt (ett krav i standarden ISO 14001) eller identifierad arbetsmiljörisk (en förväntan i ISO 45001).
  • Redigera inlagd information och länka till styrande dokument, som t.ex. rutiner och instruktioner på företagets intranät, molnlösning eller internet.
  • Kommentera hur väl lagar, förordningar och föreskrifter efterlevs samt upprätta en periodiserad plan för revision av lagefterlevnaden


Tilläggsmoduler

  • Lagefterlevnad – ett verktyg för att planera och grafiskt följa upp hur väl lagstiftningen efterlevs.
  • Egna lagkategorier – om våra lagkategorier inte passar in i er organisation går det att skapa skräddarsydda förteckningar.
  • Företagsspecifik startsida – ett sätt att publicera egen information och göra systemet lite mer personligt.
  • Utskriftsfunktion – skriv ut valda delar eller hela innehållet i ett skrivarvänligt format.

Läs mer

Miljöparagrafen

Myndigheter och standarder (som till exempel kvalitet, miljö och arbetsmiljö) ställer höga krav på företag, samtidigt som lagstiftningen ofta förändras. Det krävs mycket tid och kunskap för att följa med. För att stödja våra kunder i det arbetet startade vi Miljöparagrafen.

Miljöparagrafen är en internetbaserad lagförteckning som anger hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet. I er företagsspecifika lagförteckning ges en kortfattad och lättförståelig information över hur ni berörs, information om de senaste förändringarna och vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna.

Två gånger per år uppdaterar vår jurist er lagförteckning med de förändringar och tillägg som är aktuella för er (gäller inte Miljöparagrafen BAS). I samband med det får ni också ett följebrev med analyser och kommentarer.

Som kund får ni tillgång till två användarnivåer, en nivå med enbart läsbehörighet och en nivå som ger redigeringsmöjligheter som företagsadministratör.

Miljöparagrafen har nöjda användare inom en mängd olika branscher. Välkommen att bli en av dem!
 

Integritet och datalagring
Webbtjänsten lagrar personuppgifter i form av namn och e-postadresser eftersom det är nödvändigt för att hantera inloggning. Lösenord som vi sparar är envägskrypterade och vårt datacenter har högsta säkerhet. Informationen som du eller ditt företag lägger in i våra webbtjänster ansvarar ni själva för men vi garanterar att vi gör allt för att den ska vara så skyddad som möjligt. När ett konto avslutas eller tjänsten sagts upp tas all information bort, om det inte finns några juridiska hinder för det. Under en begränsad tid finnas dock krypterade backuper kvar, som bara är tillgängliga för ett fåtal ansvariga.