KAN KUNSKAP SPARA RESURSER?

Grundtanken med våra utbildningar och workshops är att kunskap föder intresse. Därför skräddarsys de efter era behov. Verkliga exempel ger möjlighet att dra paralleller till den egna verksamheten.

Delaktighet och miljöombyte gör utbildningarna motiverande och roliga. Efter utbildningarna genomför vi alltid en utvärdering för att se om ni är nöjda med investeringen.

 

Emilia Bröms Axelsson Ansvarig för affärsområdet Utbildning är
Emilia Bröms Axelsson
tel: 070-624 74 01
e-post:

Mer om våra tjänster

  • Grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning
  • Akademinet – webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning
  • Framtiden är hållbar
  • Ledningssystem
  • Internrevision
  • Miljö- och arbetsmiljölagstiftning
  • Kemikalier
  • Farligt gods
  • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

På gång

LÅT DINA MEDARBETARE VÄXA