STÄRKER DITT LEDNINGSSYSTEM DINA AFFÄRER?

Ett ledningssystem ska vara ett verktyg för din affärsutveckling. Det ska uppfylla interna behov, men det ska också uppfylla standarder och dina kunders krav. Vi säkerställer och stöttar dig i den utvecklingen.

Vi har erfarenhet av många standarder och kan hjälpa dig med certifieringsbara system enligt t.ex ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ISO 13485 och spårbarhetscertifiering av skogsråvara. Vi kan även effektivisera och integrera befintliga ledningssystem i din verksamhet.

I vårt eget webbverktyg, Minet, arbetar vi med flera av våra kunders ledningssystem. Utgångspunkten är alltid vårt miljö- och hållbarhetsengagemang och med kundnyttan i fokus.

 

Anna Lindroth Ansvarig för affärsområdet Ledningssystem är
Anna Lindroth
tel: 070-624 74 12
e-post:

Mer om våra tjänster

 • Stöd för verksamhetsstyrning
 • Hållbar utveckling - 8-stegsmodellen
 • Minet
 • Nulägesanalys
 • Hyr konsult – Framtidsavtal
 • Stöd vid införande av ledningssystem
 • Riskanalys
 • Miljöutredning
 • Integrerade system
 • CSR – hållbart företagande
 • Hållbarhetsworkshop
 • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

DIN LEDSTJÄRNA FÖR ATT NÅ MÅLEN