VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT KOMMUNICERA ERT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE?

Viktig information som inte når fram till mottagaren gör ingen nytta.

Bra kommunikation internt förtydligar er styrning vilket ger goda förutsättningar för välgrundade beslut. Det ökar förståelsen och engagemanget bland medarbetarna för ert miljö- och hållbarhetsarbete.

Bra kommunikation externt stärker ert varumärke, det ger en bättre dialog med era intressenter och det öppnar dörrar till nya affärsmöjligheter. 

Vi kan hjälpa er med allt från strategi och struktur till innehåll och form. Och vi ser till att kommunikationen blir relevant och intressant. Det är det som skapar affärsnytta. 

 

Ansvarig för affärsområdet Kommunikation är
Mikael Larsson; tel: 0768-31 39 31
e-post:

Mer om våra tjänster

  • Kommunikativ hållbarhetsredovisning
  • Kommunikationsstrategi
  • Argumentationsguide
  • Infografik och presentationer
  • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

Referenser:

 

SPRID NYTTAN AV DITT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE