Behöver du hjälp att tillämpa relevanta lagkrav?

För att förstå och på rätt sätt tillämpa den lagstiftning som har betydelse för din verksamhet krävs kunskap och metodik men även tid och resurser. Vi kan hjälpa dig och din organisation att leva upp till gällande lagstiftning och att följa med i de ständiga förändringar som sker.

Du kan få hjälp med allt från tolkning och tillämpning av lagstiftningen inom bland annat miljö, arbetsmiljö, energi och fastigheter, till rådgivning och stöd i enskilda tillstånds- och myndighetsärenden.

Via Miljöparagrafen, vår webbaserade lagdatabas, kan du prenumerera på en företagsanpassad lagbevakning där vår miljörättsjurist hjälper dig att tolka och efterleva gällande regler.

 

Ansvarig för affärsområdet Juridik är
Anna Liszke
e-post:

Mer om våra tjänster

 • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
 • Tolkning och tillämpning av lagstiftning
 • Miljöparagrafen (lagbevakning)
 • Revision av lagefterlevnad
 • Upprättande av verksamhetens egenkontrollarbete
 • Stöd i myndighetskontakter
 • Säkerhetsrådgivning
 • Miljöchef och samordnare – Framtidsavtal
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Revisions vid företagsförvärv - Due Diligence-undersökningar
 • Envimas nätverk för miljö och hållbarhet

HÅLL BALANSEN PÅ DEN JURIDISKA VÅGEN