Över 300 aktiva kunder ser vi som ett bevis för att våra tjänster och verktyg verkligen bidrar till en hållbar framtid. Vi har en stabil bas i industri- och energibranschen, men får mer och fler uppdrag inom tjänstesektorn, fastighetsbranschen och det offentliga. Våra kunders framsteg är vår drivkraft.

Vad säger dom?

Envima hjälper oss bland annat med klimatbokslut, miljöledningssystem och hur man säkerställer hållbarhetsarbetet i hela företaget. Vi omfattas av många lagar och regler – bland annat Reach (kemikalielagstiftningen) – där Envima vägleder och hjälper oss att ligga i framkant.

Liis Boman, General Manager Business Development på Toyota Sweden AB

Hjulsbro Steel och Envimas relation är lång – så lång att den sträcker sig tillbaka till när Envima grundades. Och det som Envima bland annat hjälpt till med är miljöutbildningar, tillståndsansökningar och EPD:er.

Fredrik Axelsson, produktionschef och Joachim Törnfeldt, kvalitets och miljöansvarig på Hjulsbro Steel

Envima hjälper oss med revisioner på byggarbetsplatser. Vi vill känna oss trygga med att de som vi arbetar med följer alla de lagar och regler som finns. Så Envima gör platsbesök och granskar våra underleverantörer, vilket även är uppskattat av dem.

Jimmy Ekström, teknik och miljöchef på Unibail-Rodamco-Westfield, ett av Europas största fastighetsbolag

Ett urval av våra kunder