VÄLKOMMEN STINA


Nu har Stina redan varit hos oss på Envima ett tag, men hon har inte fått någon ordentlig presentation tidigare. Därför har vi ställt några frågor för att lära känna henne bättre.

Hej Stina, vill du börja med att berätta lite om dig själv?

Jag är miljövetare i grunden. Uppvuxen i södra Östergötland nära naturen. Jag är en utemänniska och trivs bäst nära havet, på ett snöigt fjäll eller skidbacke tillsammans med familj och vänner. När jag inte är ute och fixar i trädgården, är jag i skogen och springer eller på en yogamatta på terrassen, alltid lyssnades på podd eller musik.

Vad gjorde du innan du började på Envima?

Närmast kommer jag från Kemikalieinspektionen där jag samordnade det interna miljölednings- och klimatanpassningsarbetet. Innan dess har jag framförallt arbetat brett med miljö och hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, men också varit miljö- och hållbarhetskonsult och arbetat inom vindkraftsverksindustrin. Grunden har varit ISO standarder för miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vad kommer du att göra på Envima?

Stötta kunder operativt och strategiskt i sitt miljö- och hållbarhetsarbete för att utveckla det på bästa sätt utifrån krav och ambitionsnivå. Det kan vara klimat- eller hållbarhetsstrategier, genomförande av miljö- och hållbarhetsutredning och i arbetet med EUs nya direktiv om hållbarhetsrapportering, CSRD. Det nya direktivet innebär bland annat nya krav på kompetens för styrelser och bolagsledningar och nya metoder för att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga att arbeta med. Där kan jag stötta, leda och utbilda.

Vad ser du mest fram emot i ditt arbete på Envima?

Att tillsammans med kunder och mina engagerade och kunniga kollegor utveckla lösningar och strategier som gör nytta, engagerar, ökar medvetenhet och driver på omställning till ett hållbart samhälle. Bonus är att jag får fortsätta lära.