VAD ÄR HÅLLBARHET?


Att jobba för en hållbar utveckling handlar om att vi behöver verka för en samhällsutveckling som är hållbar ur både ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhet ur ett verksamhetsperspektiv går också att beskriva genom roller, påverkan och förväntningar vi har på varandra i samhället. Idag finns starka skäl att lyssna in förväntningar som andra har på oss. Inte bara för att skapa bättre relationer med våra intressenter, utan också för att stärka vårt varumärke, attraktionskraften som arbetsgivare, en proaktiv riskhantering, nya produkt- och affärsområden, samt bättre insyn i vår egen verksamhet och leverantörsled. Att arbeta på ett aktivt och trovärdigt sätt med hållbarhetsfrågorna är alltså inte längre bara en konkurrensfördel – idag är det en nödvändighet. Det är både en hygienfaktor och strategiskt avgörande, och det är både en stor utmaning och en enorm möjlighet!

Det är alltså viktigt att vi förstår vår roll som samhällsaktör för att jobba med hållbarhet på ett trovärdigt och givande sätt. Då kan vi prioritera vad som är mest relevant för oss och var vi kan göra skillnad. Det är det vi på Envima menar med strategiskt hållbarhetsarbete: att tänka efter före var vi kan göra störst nytta med vårt hållbarhetsarbete och att samtidigt skapa maximalt värde och nytta i linje med vår affär och vision! 

Läs mer här