REFLEKTIONER KRING IPCC- RAPPORT OCH VÄRLDSLÄGET


IPCC Rapport

Hur mycket dåliga nyheter orkar vi med att ta in? Med pågående krig i Europa är det inte konstigt att den IPCC-rapport som släpptes i måndags inte fick lika stort genomslag som den förtjänat och skulle behöva.

Tyvärr finns det en trolig koppling framöver mellan klimatförändringar och upptrappat våld och krig. Den rapport som FN:s klimatpanel släppte i måndags var den 6:e i ordningen och det är ett omfattande arbete där hundratals forskare från hela världen bidrar och medverkar. Det var inte precis någon munter läsning men visst finns det ljusglimtar. Allt tydligare bevisas det att klimatsystemet förändrats, att det beror på mänsklig påverkan och att hastigheten bara ökar, men också att mycket initiativ har tagits i rätt riktning om än otillräckligt.

Forskarna lyfter extremväder, men också beroendet mellan människor, klimat och biologisk mångfald. Friska ekosystem är mer motståndskraftiga och de är av yttersta vikt att värna. Det brådskar och krävs krafttag för att hitta långsiktiga lösningar och omställningar. Enligt IPCC har det skett förbättringar i både planering och genomförande av klimatanpassning i alla världens sektorer och regioner, men tyvärr dominerar kortsiktiga åtgärder vilket minskar möjligheterna för strukturella lösningar som fungerar i det långa perspektivet. 

Nu utmanas mänsklighetens förmåga i att både lösa det omedelbara och det långsiktigt avgörande för planetens fortlevnad. Att släcka bränder, bokstavligt och bildligt, i vår natur och i vår krigsdrabbade omvärld och samtidigt vidta åtgärder nu för att på lång sikt skapa en trygg och frisk natur för våra kommande generationer. Låt oss hoppas att kris och krig kan skapa den handlingskraft vi behöver! Här finns rapporten att ta del av: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability | Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch)