Envima V

Envimas vision är en hållbar framtid. Våra medarbetare har viljan, kompetensen och erfarenheten att hjälpa våra kunder framåt mot samma vision, vare sig de just börjat ta till sig hållbarhetsfrågorna eller har kommit en bit på vägen. På så vis har vi blivit en ledande och växande aktör inom miljö- och hållbarhet.

Envima startades 2001 med ambitionen att hjälpa till inom miljöområdet, ett område som då ansågs ett nödvändigt ont för vissa branscher. Frågornas styrka och aktualitet har ökat dramatiskt sedan dess. Idag finns global vetenskaplig konsensus kring att vi måste ändra våra beteenden och levnadsvanor för att skydda oss själva och vår planet.

Vi är glada och stolta över att både våra kunder och medarbetare gillar oss och delar vår ambition att inspirera till handling och hållbara affärer.

Vill du läsa hur vi själva tänker kring vårt eget hållbarhetsarbete? Ladda ner vår hållbarhetsredovisning här.

*En vima – flera vimor, därför kallar vi oss medarbetare för vimor.

Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet i alla våra uppdrag. Därför är verksamheten certifierad för såväl kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ladda ner certifikat

Ladda ner vår verksamhetspolicy