Policy för en hållbar framtid!

Vi ”Vimor”* är miljö- och hållbarhetskonsulter med visionen att bidra till en hållbar framtid. Genom vår kunskap och vårt engagemang inspirerar vi till förändring och skapar tillsammans med våra kunder hållbara affärer.

* En vima – flera vimor, därför kallar vi oss anställda för vimor.

 

Våra tre strategiska inriktningar omfattar de tre hållbarhetsperspektiven och vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån de 17 globala hållbarhetsmålen. Vi följer och respekterar Global Compacts tio hållbarhetsprinciper, såväl som lagar och andra bindande krav från samhälle och våra intressenter. Vi förebygger ohälsa och negativ miljöpåverkan samt bidrar till förbättrad miljö- och arbetsmiljö både internt och hos våra kunder. Vi är ett klimatneutralt företag som kompenserar för mer utsläpp än vi bidrar med.

ÖKAD SYNLIGHET

Vi vill bidra till att lyfta hållbarhetsfrågan i samhället och synliggöra såväl utmaningar som möjligheter inom vårt expertisområde. Därför engagerar vi oss och arbetar gärna tillsammans med andra aktörer som delar våra värderingar. Vi vill visa upp både vårt eget erbjudande och våra kunders goda exempel.

MODERNISERAT KUNDERBJUDANDE

Genom återkommande kundundersökningar och en aktiv omvärldsbevakning avseende såväl lagar, krav och trender i samhället, säkerställs att relevanta krav från våra intressenter uppfylls. Detta bidrar till ständig förbättring av vår egen och våra kunders verksamheter. Vi säkerställer att vårt erbjudande är relevant och modernt samt anpassar uppdragen utifrån kundens unika behov och jobbar utifrån kvalitetssäkrade processer. Genom att kombinera våra egenutvecklade webverktyg med erfarna och kompetenta konsulter uppnår vi en hög kundnöjdhet och hållbara affärer. Vår stora ledstjärna är sunt förnuft och en stark övertygelse om att alla företag som arbetar hållbart tjänar på det.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Vi engagerar oss i omvärlden och i våra medmänniskor samt agerar för mänskliga rättigheter. Genom att vara en hängiven och personlig arbetsgivare i bemärkelsen dedikerad, engagerad och nära både medarbetare och kunder vill vi skapa långsiktiga och utvecklande relationer. Vi förebygger ohälsa genom god dialog och medvetenhet om arbetsmiljörisker. Vår dagliga arbetsmiljö präglas av högt i tak och kreativa arbetsmetoder med involverade medarbetare som har kul på jobbet.

LINKÖPING 2021-02-26


ANNA AXELSSON, VD