Envima - ett klimatneutralt företag

Envima har varit ett klimatneutralt företag sedan 2008. Varje år sedan dess har vi redovisat en klimatneutralitetsrapport med hjälp av South Poles beräkningsverktyg. 

Ladda ner rapporten »
 

Vi har länge haft fokus på att minska våra utsläpp av fossila växthusgaser. Det har skett genom att enbart ha miljöfordon som företagsbilar, cykla eller åka tåg så mycket som möjligt, prioritera inköp av energisnål elektronik, m.m. Att klimatkompensera verksamheten var ett naturligt steg i vårt miljöengagemang,

I klimatrapporten för 2020 redovisas Envimas totala utsläpp av växthusgaser, men även relaterat till antal anställda och total omsättning. 

Vi kompenserar för de koldioxidutsläpp som vi genererar genom vår verksamhet och som vi inte har möjlighet att reducera. 2020 var summan 12,9 ton och vi har valt att klimatkompensera för 200% av våra utsläpp i ett Gold Standard märkt vattenkraftsprojekt i Laos. 

Har du frågor gällande vår klimatneutralitet?

kontakta: Anna Axelsson - VD, tel: 072 188 42 42 eller via