Integritet och datalagring

I maj 2018 trädde GDPR i kraft. General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Här kan du läsa om Envimas policy för lagring av personlig information.

Vilka personuppgifter hanterar Envima?
I våra projekt hanterar vi namn, e-postadress, telefonnummer, roll/titel, fakturaadress/jobbadress och i vissa fall foton. Bara informationen som är är nödvändig för vår verksamhet lagras och bara så länge det är nödvändigt.

Hur används uppgifterna?
Vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt och vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig radering, intrång, förändring samt obehörigt avslöjande eller åtkomst. I våra webbtjänster kan e-post och namn lagras knutna till användarkonton. Arbetsmaterial sparas för historik så länge det anses nödvändigt och vår bokföring omfattas av bokföringslagen. Ingen information lämnas vidare till tredje part om det inte är en del av arbetet i våra projekt. Foton kan användas på vår hemsida och inom våra social medier efter att samtycke inhämtats.

Var lagras uppgifterna?
Om du har haft mejlkorrespondens med någon på Envima kan det sparas i upp till fem år. Arbetsmaterial som kan innehålla kontaktuppgifter sparas på en säker server som endast Envima har åtkomst till. Lagring kan ske dels hos Envima och dels i säkra s.k. molntjänster inom EES. Material kan också finnas på papper och sparas i pärmar hos Envima.

Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att begära ut de personuppgifter vi har och att begära att dessa ska raderas, så länge det är juridiskt möjligt. Vill du komma i kontakt med oss, vänligen mejla på