Hållbarhetsredovisning 2020

2020 var ett speciellt år för oss alla med en pandemi vi aldrig kunnat föreställa oss konsekvenserna av.  Envima har trots pandemin en positiv utveckling och ambitioner att växa och öka vårt bidrag i omställningen mot ett hållbarare samhälle. Ett steg är att vi under hösten genomfört ett visionsarbete och tillsammans arbetat fram en vision – En hållbar framtid! 

 

Vi har under året jobbat med våra verksamhetsmål kring områdena: Hållbar resurshantering, Hållbara vimor och samhälle och Hållbara affärer och har uppnått bra resultat även om vi alltid kan bli bättre.

LÄS OCH LADDA NER VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2020


Anna Axelsson, VD, Envima