Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Våra tips för att anlägga en äng!

2020-05-22

Idag den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag! Det är en internationell temadag som har utsetts av FN och syftar till att uppmärksamma biologisk mångfald. I samband med temadagen arrangeras flertalet aktiviteter runtom i landet. Här kan du läsa om vilka aktiviteter du kan delta i: https://www.biomfdag.se/information/digital-naturfestival-pa-biologiska-mangfaldens-dag/ flertalet av dessa sker digitalt i och med rådande omständigheter.

Vi på Envima vill uppmärksamma den här viktiga dagen även i år. Vi har tidigare år bland annat satt upp insektshotell vid vårt kontor i Linköping och Stockholm (Läs mer om det här: https://envima.se/nyheter/biologiska-mangfaldens-dag/)

Några vimor har eller håller på att anlägga en äng så i år vill vi ge lite tips på vad man kan tänka på om man vill anlägga sin egen äng och på så sätt gynna den biologiska mångfalden!

 Det finns två alternativ för att anlägga äng:

1. Antingen kan man släppa upp en befintlig gräsmark (ej nysådd, helst gammal gräsmatta). Man låter den då växa och ser vilka växter som kommer upp.

2. Ett annat alternativ är att försöka bli av med befintligt underlag genom att gräva bort gräset tills man får bar jord. Efter det ska jorden göras näringsfattig, det kan ske genom att blanda in sand i jorden. Efter det sår man svenska ängsfrön i jorden.

Årlig skötsel

Under sommaren låter du ängen växa. I början på augusti ska ängen slås, helst med lie. Även annat verktyg som skär av stråna kan användas, men undvik trimmer eller liknande. Ängen ska slås så kort som möjligt. Det klippta gräset ska ligga kvar så det torkar, gärna några dagar för att frön ska lossna från blommorna. Efter detta ska du räfsa runt i det torra gräset för att sen ta bort det. Borttagandet av det torra gräset är ett viktigt steg för att minska näringen i marken. Efter det låter du ängen vintervila för att sen faga den under våren (räfsa igenom den för att ta bort löv och eventuella pinnar). En ny sommar kommer och ängen blommar åter.

Kom ihåg att det krävs tid och tålamod för att ängen ska bli riktigt bra.

Lycka till med din äng och trevlig helg önskar vi på Envima!

MenyFler nyheter