TACK - Kundundersökning gav viktiga lärdomar och 3 900 kr till Stadsmissionen!

2021-06-10

Under maj månad genomförde vi en webenkät bland våra kunder. Vi har nu fått ett resultat! Det var med stor glädje vi fick ta del av både den höga svarsfrekvensen (41 %) och vårt fina NPS-värde (53).

För att uppmuntra fler till att lägga 5 minuter till att besvara enkäten valde vi att skänka 50 kr för varje slutförd enkät till vår partner Linköpings Stadsmission. Det blev totalt 3 900 kr som vi vet gör stor skillnad i en mycket viktig verksamhet.

Net Promoter Score (NPS) är ett värde som beskriver sannolikheten att respondenten rekommenderar Envima till andra och alla värden över 0 bedöms vara bra, över 30 är mycket bra och når man över 50 är det ”enastående”. Vi är så stolta över att kunna erbjuda långa relationer med våra kunder som också är viktiga ambassadörer.

På frågan kring vilka hållbarhetsfrågor man tycker är viktigast är klimat, cirkularitet, resursanvändning, transporter, och energibesparing ämnen som kommer i topp.

Revisioner, lagstiftning och lagefterlevnad liksom processtyrning, ledningssystem och hållbarhetsstrategi är områden där våra kunder ser ökat behov framöver och det är områden där vi på Envima redan har hög kompetens och förstås ytterligare kommer att stärka upp vårt erbjudande.

MenyFler nyheter