"Spännande mix med hållbarhetsmålen och innovation"

2019-02-08

Tack alla som deltog på Envimas och Crearums seminarier i Linköping och Stockholm där vi visade hur innovationsarbete kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen.

Under två frukostseminarier presenterade vi de globala hållbarhetsmålen och Crearums idédiamant. Vi gav exempel på hur verksamheter kan arbeta med målen och använde oss av delmål 8.6 – Till 2020 väsentligt minska andelen av ungdomar som varken arbetar eller studerar – för att visa hur verksamheter genom innovation kan utmana sig själva och arbeta för att bidra till att uppnå målen.

"Alla verksamheter behöver utveckla sin innovationsförmåga och samarbeta med varandra för att vi ska ha en möjlighet att nå målen. Genom att tänka nytt bryter vi de mönster som har satt oss i den här sitsen. Vi kommer på nya affärsidéer, löser utmaningar och tar vara på alla de möjligheter som målen för med sig. Vi säkerställer också att vår verksamhet är aktuella och konkurrenskraftiga även i framtiden. Med innovation och kreativitet blir det dessutom en rolig resa mot Agenda 2030 och en hållbar utveckling."

Petra Mattsson, miljö- och hållbarhetskonsult på Envima  

Om du är intresserade av att få information om våra frukostseminarier, klicka här för att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev.

 


Vill du ha hjälp med att ta fram en företagsanpassad handlingsplan för att bidra till Agenda 2030? Just nu har vi ett erbjudande där vi under en halvdags workshop med ledning eller projektgrupp skapar ökad förståelse och kunskap om hållbarhetsmålen, samt ger metoder och verktyg för det innovationsarbete som krävs för att nå målen. Klicka här för att ta del av erbjudandet!

MenyFler nyheter