Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Slopad schablon för FTI-kunder!

2021-04-09

Sedan regeringen för två år sedan beslutade om nya förordningar för producentansvaret har många förändringar skett. Från den 1 januari 2021 gäller att alla som enligt förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar definieras som producenter ska rapportera förpackningsvolymer till Naturvårdsverket (NVV). För att underlätta för producenter av förpackningar att rapportera finns en möjlighet för producenter att göra det via ett ombud till Naturvårdsverket.

Många av våra kunder rapporterar via ombud sedan tidigare men på grund av de nya ändringarna innebär det att rapporteringen kan se annorlunda ut.

Viktigt att komma ihåg är:

  • Rapporteringsavtal måste signeras med ombudet.
  • Producenter som varit så kallad schablonkund hos FTI kan inte längre redovisa i schablon. Detta innebär att ni som tidigare redovisat i fasta schabloner numera måste redovisa mängd i vikt samt specificera förpackningsmaterial till FTI. FTI skickar sedan informationen vidare till Naturvårdsverket på samma sätt som tidigare för dataår 2020.
  • Viktigt att nyheter för dataår 2020 tas i beaktande vid redovisningen. Nyheterna kan läsas nedan.
  • 2021 är första året som ska redovisas och rapportering ska ske senast 31 mars från och med år 2022.
  • I maj 2021 skickar Naturvårdsverket faktura på Tillsynsavgiften (500 SEK) till respektive producent.
  • I februari 2022 kommer FTI rapportera volymer för 2021 till Naturvårdsverket.

Nyheter från Naturvårdsverket för dataår 2020:

  • Kompositförpackningar och andra förpackningar som består av mer än ett material beräknas och rapporteras per material som ingår i förpackningen. Undantag från detta får endast ske om ett visst material utgör en obetydlig del av förpackningsenheten och under inga omständigheter mer än 5 % av förpackningens totala massa.
  • Uppgifter ska lämnas om mängden återanvändbara förpackningar som tillförts marknaden.
  • För förpackningar som tillförts marknaden ska specifikt anges hur stor mängden är av konsumentförpackningar.

Information hämtad från Naturvårdsverkets och FTI:s hemsida samt förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.

Vill ni ha en mer ingående genomgång av hur ni berörs och vilka åtgärder ni behöver vidta på grund av förändringarna så får ni gärna höra av er till:

Anna Liszke
Miljörättsjurist

eller

Göran Sjöblom 
Miljörättsjurist

Bild: FTI

MenyFler nyheter