Årets Miljöaktivitet 2018!

2019-02-01

På den prisutdelning som årligen hålls av Östergötlands miljönätverk och studentföreningen Navitas vann Envima priset för Årets Miljöaktivitet!

Nomineringen lyder:
I det dagliga arbetet bidrar företaget till att minska sin miljöbelastning och att bidra positivt till omvärlden ur en miljö- och hållbarhetssynpunkt. Utöver de miljötjänster som företaget erbjuder vill man bidra till ökad medvetenhet, exempelvis genom utbyten av erfarenheter. Företaget driver därför två stycken miljö- och hållbarhetsnätverk. Syftet med nätverken är att medlemmarna ska kunna utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom diskussion och utbyte av erfarenheter. Företaget har även varit klimatneutralt i 10 år.

Även priset Årets hopp 2018 delades ut och det miljövänligaste hotellet korades. Vinnarna i dessa kategorier blev Drivbänk och Vårdnäs Stiftsgård. Innan prisutdelningen hölls en föreläsning av One Planet Rating.

Envima vill rikta ett stort tack till Östergötlands miljönätverk och Navitas för vinsten!

MenyFler nyheter