Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Nyheter på hållbarhetsfronten

2020-06-25

En stor drivkraft hos oss är att ständigt hålla oss uppdaterade om vad som händer i vår omvärld och att så tydligt som möjligt sammanfatta detta till våra berörda kunder. Därför har vi här nedan sammanfattat några nyheter på hållbarhetsfronten och hur de kan beröra ert företag:

Global Compact tar fram hållbara riktlinjer för näringslivet
För att utmana företag att arbeta mer mot de 17 globala målen har Global Compact (FNs hållbarhetsinitiativ för näringslivet) översatt målen till specifika affärsmål i form av riktlinjer för att på så sätt få fart på arbetet. Covid-19 har slagit hårt även mot arbetet med Agenda 2030 så för att klara ambitionerna vill man rikta sig tydligare till nätingslivet. Här kan du läsa mer om vad den första uppsättningen av riktlinjerna innebär och inkluderar: https://www.unglobalcompact.org/news/4575-06-09-2020

Nya EU- lagar för mänskliga rättigheter
Europeiska kommissionen förbereder för att nya lagar för mänskliga rättigheter ska börja gälla redan 2021. Vad lagarna kommer innefatta och hur det påverkar svenska företag är inte klart men den nya lagen kommer bland annat kräva att företag utför kontroller av sina leverantörskedjor för att kontrollera om det hos leverantören sker aktiviteter som kan medföra att de mänskliga rättigheterna inte följs. Här kan du läsa mer om den nya lagen: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/new-human-rights-laws-in-2021-promises-eu-justice-chief/

EU definierar vad som ska räknas som en hållbar aktivitet
Nya EU-regler kommer definiera vad som räknas som en hållbar och/eller grön aktivitet. Detta för att man har upplevt att det finns ett behov av att sätta upp riktlinjer för vad som räknas som ett hållbart/grönt projekt. Tanken är att reglerna ska göra det lättare, både för de som genomför hållbara åtgärder och de som vill stödja ett projekt, genom gemensamma EU-standarder. Det ska också bli enklare att kontrollera att green washing inte förekommer. Här kan du läsa mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/
economy/20200604STO80509/eu-definierar-grona-
investeringar-for-att-stimulera-hallbar-finansiering

MenyFler nyheter