Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Ny rapportering av farligt avfall från 1 november 2020

2020-08-19

I höst skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.

I höst skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla redan den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem berörs?

Oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier.

Kraven på spårbarhet för farligt avfall finns från den 1 augusti 2020 i den nya avfallsförordningen (2020:614) där skyldigheten att anteckna och rapportera farligt avfall regleras för olika aktörer som på något sätt hanterar farligt avfall. Avfallsförordningens bestämmelser kompletteras av de nya föreskrifterna från Naturvårdsverket (NFS 2020:5) som innehåller bestämmelser om vilka uppgifter och hur uppgifterna ska lämnas till avfallsregistret.

De rapporteringspliktiga uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två dagar efter den tidpunkt när anteckningarna ska göras enligt paragraferna 1-5 §§ för de olika aktörer som har antecknings- och rapporteringsskyldighet.

Det innebär för bland annat avfallsproducent och transportör att uppgifter som antecknats innan transporten påbörjats ska lämnas till avfallsregistret senast två dagar senare, för insamlare två dagar efter att uppgifter om avfallet har antecknats etc.

Sanktionsavgifter

Nya bestämmelser om miljösanktionsavgifter för försent lämnade uppgifter till avfallsregistret har även tillkommit. Enligt den nya bestämmelsen, 11 kap. 8b §, i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska sanktionsavgift betalas med 5000 kronor i de fall antecknings- och rapporteringsskyldig verksamhet inte lämnar rapporteringspliktiga uppgifter inom den tid som anges i 6 kap. 11 § avfallsförordningen, (ändrats genom SFS 2020:690).

Vill ni ha hjälp med att reda ut hur ni ska tillämpa de nya bestämmelserna om antecknings- och rapporteringsskyldighet för verksamhetens hantering av farligt avfall?

Kontakta Göran Sjöblom, miljörättsjurist på Envima,

MenyFler nyheter