Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Nu är den här, vår senaste hållbarhetsredovisning!

2020-06-01

Du är nu varmt välkommen att ta del av vår fjärde hållbarhetsredovisning för att läsa om vad vi har gjort under året för att leva som vi lär! Vi har haft ett fantastiskt år med många olika uppdrag åt våra kunder vilket vi är övertygade om bidrar till ett mer hållbart samhälle. Envimas VD, Anders Johansson berättar om redovisningen.

Envimas hållbarhetsredovisning för 2019 är till stor del en redovisning av händelser under det gångna året. Under 2019 har miljö- och hållbarhetsfrågorna fortsatt att ta stor plats i media, mycket till följd av Greta Thunbergs fantastiska insats för klimatfrågan. Allt fler förstår vikten av att ställa om till ett hållbarare samhälle, vilket ökat Envimas möjlighet att uppfylla visionen om att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hållbara affärer.

Utdrag ur redovisningen.
Inom Envima har vi fortsatt våra diskussioner kring de globala hållbarhetsmålen och dess delmål för att välja ut och fokusera på de för stunden mest relevanta. Det ger många olika infallsvinklar och givande diskussioner kring hur vår verksamhet kan bedrivas för att ge vårt bidrag till att uppfylla målen. Vi fortsätter även att redovisa i enlighet med Global Compacts principer som vi valt att ställa oss bakom och följa, läs mer på sidan 6.


Jag hoppas att du får en trevlig och inspirerande läsning. Kanske ger den även incitament till att förbättra din egen verksamhet? Då är du välkommen att höra av dig!

För att ta del av vår hållbarhetsredovisning, tryck här. Om du klickar på länken hittar du även en nedkortad version med våra viktigaste nyckeltal.


Anders Johansson, VD på Envima

 

MenyFler nyheter