Nätverksträff om Kemikaliehantering

2018-03-09

Vad finns det för olika kemikaliehanteringssystem? Hur kan riskbedömningar effektiviseras? Och hur ska organisationer arbeta med utfasning och substitution av farliga kemikalier?

Under nätverksträffen med temat kemikaliehantering och kemikalielagstiftning presenterade nätverkets medlemmar hur de arbetar med kemikaliehantering i deras organisationer, vad deras utmaningar var och vilka lösningar de var nöjda med. Olika kemikaliehanteringssystem visades och medlemmarna diskuterade för- och nackdelar med systemen samt vilka stödfunktioner som fanns för att kunna göra en effektiv riskbedömning. Envimas miljöjurist, Göran Sjöblom, gick också igenom relevant kemikalielagstiftning utifrån hantering av krav och risker. Han gav råd och tips på hur organisationerna skulle lägga upp arbetet med bl.a. riskbedömningar och substitution. Nedan finns Görans fem tips om substitution:

  1. Arbeta med substitution! Att hantera farliga kemikalier är dyrt och riskfullt. Verksamhetsutövaren är dessutom skyldig att byta ut skadliga kemikalier mot mindre farliga alternativ enligt Miljöbalken. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbjuda särskilt farliga ämnen och det kommer bara att bli fler begränsningar framöver.
  2. Sätt stopp redan vid inköp. Det enklaste sättet att arbeta med substitution är att arbeta proaktivt, att förhindra att farliga kemikalier kommer in i verksamheten. Därför har upphandlings-/inköpsavdelningen en viktig roll i arbetet med substitution. Informera, sätt riktlinjer och ta fram rutiner för avdelningen som säger vilka kemikalier som är okej att ta in och vilka som inte är det.   
  3. Inventera, identifiera och byt ut. Inventera vilka kemikalier som redan finns i verksamheten och identifiera de kemikalier som innebär hög risk för miljö och arbetsmiljö. Börja med att leta alternativ och byta ut de kemikalier som har högst risk och beta sedan av listan neråt.
  4. Ställ krav på leverantörerna. Både tillverkare och användare av kemiska produkter måste arbeta med utfasning och substitution av kemikalier. Fråga därför era leverantörer efter alternativ till kemikalier som ni bör substituera. Utgå från att det är leverantörerna som ska ge alternativen till er så blir det mycket enklare att arbeta med substitution.
  5. Kommunicera fördelarna med substitution. Desto snabbare en organisation kan anpassa sig till utvecklingen ju fler fördelar finns det att vinna. Medarbetare får en säkrare och tryggare arbetsmiljö, miljöpåverkan blir lägre, avfallshanteringen förenklas, rapportering till myndigheter underlättas och kostnader besparas. Dessutom blir produkterna attraktivare på en marknad som blir allt mer hållbarhetsdriven.

 

Vill du gå med i nätverket?

Som medlem i Envimas nätverk för miljö och hållbarhet får du möjlighet att utbyta erfarenheter med personer som driver miljö- och hållbarhetsarbetet i sina organisationer och branscher. Genom föreläsningar, workshops och studiebesök får du också inspiration, tips och hjälp i utvecklandet av din organisations miljö- och hållbarhetsarbete. Nätverket träffas 4 gånger per år på två olika utgångsorter i Sverige, Stockholm och Linköping.

Kontakta om du vill veta mer om nätverket i Stockholm

Kontakta om du vill veta mer om nätverket i Linköping

MenyFler nyheter