Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Kundintervju: URW

2021-05-18

Unibail-Rodamco-Westfield, URW, är ett av Europas största fastighetsbolag. Med fokus på retail driver de fem fastigheter i Norden, bland annat shoppingmeckat Westfield Mall of Scandinavia i Solna. Att äga och driva stora fastigheter innebär ett stort och viktigt hållbarhetsarbete - på flera nivåer. Det menar Jimmy Ekström, på URW.

”För oss handlar hållbarhet om lönsamhet”

- För oss är det mer än en självklarhet att arbeta med hållbarhet det är en grundförutsättning för vår affär säger Jimmy Ekström, teknik och miljöchef på Unibail-Rodamco-Westfield

Och att koppla hållbarhetsarbetet till företagets affär tror Jimmy är nyckeln för att lyckas.

- Energikostnaden är en av våra största kostnader. När vi energioptimerar våra fastigheter, så att de förbrukar mindre energi sparar vi pengar. Samtidigt som vi sparar på jordens resurser. Dessutom ökar våra fastigheter i värde.

Men hållbarhetsfrågan handlar inte bara om fastigheterna menar Jimmy utan har fler aspekter.

- Våra kunder, butikerna, har krav på oss som fastighetsägare då de i sin tur har krav från sina kunder – konsumenterna. Konsumenterna vill inte komma till butiker, och därmed inte till oss, om vi inte arbetar hållbart och klimatsmart. Det kan handla om att det ska finnas tillräckligt med laddstolpar på parkeringen, att det finns sorteringsmöjligheter i gallerian och att det är helt och rent.

URW har arbetat fram ett hållbarhetsprogram med konkreta mål. Bland annat att minska de totala utsläppen med 50 procent till år 2030, minska energiförbrukningen med 30 procent mellan åren 2015 och 2030 samt att certifiera alla köpcentrum enligt Breeam in use international.

Hållbarhetsarbete för rekrytering

URWs hållbarhetsarbete genomsyrar hela bolaget. Det är en del i den långsiktiga strategin med det primära syftet att bidra till en välmående planet. Men att arbeta med hållbarhet är också en förutsättning för att behålla och attrahera rätt kompetens till företaget.

- Idag när vi rekryterar medarbetare är en av de första frågorna vi får från kandidaterna hur vi jobbar med hållbarhet. Så för att vi ska kunna locka, och behålla, rätt kompetens är det avgörande att arbeta med hållbarhet.

Lagar och regler

Som stort fastighetsbolag omfattas URW av många lagar och regler, ett område där de tagit hjälp av Envima.

- Det är väldigt utmanande för mig att läsa in mig på alla lagar som kommer inom området som jag är ansvarig för. Där hjälper Envima oss genom att två gånger per år rapportera till mig om lagar som är direkt kopplade till vår verksamhet och som vi måste agera på. Det kan handla om arbetsmiljö, farligt avfall eller olika transportlagar.

Det handlar också om att säkerställa underleverantörers arbete.

- Envima hjälper oss med revisioner på byggarbetsplatser. Vi vill känna oss trygga med att de som vi arbetar med följer alla de lagar och regler som finns. Så Envima gör platsbesök och granskar våra underleverantörer, vilket även är uppskattat av dem.

Optimerade byggnader

Fastighetsbranschen kan tyckas vara konservativ, men de senaste åren har de börjat hända saker menar Jimmy. Dels för att branschen själva vill, men också för att de måste. Ett exempel är AI-styrning av ventilation och smarta hus. Och han menar att framtiden kommer handla om energifrågan.

- Redan idag är energiförsörjningen en utmaning. Det vi arbetar med nu och som kommer vara grunden i framtiden är hur vi kan optimera husen och arbeta med att minska våra effekttoppar. Exempelvis kan vi lagra el i batterier och effektivisera energibehovet så att vi använder el när vi verkligen behövs.

Samarbete, fastighetsägare emellan, men också med andra företag är en förutsättning för att lyckas.

- Idag har vi bra samarbeten, men det kan bli bättre. Vi arbetar också tillsammans med många startups. Att arbeta tillsammans för klimatet och framtiden är grunden för att vi ska ha en framtida hållbar värld, avslutar Jimmy.

Foton: URW

MenyFler nyheter