Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Kundintervju: Toyota Sweden AB

2021-09-02

Ända sedan den första vävstolen tillverkades (ja, Toyota tillverkade vävstolar från början) på 1800-talet har hållbarhet varit grunden. Idag är Toyota mest förknippat med bilar, men hållbarhet står fortfarande i fokus. Vi har pratat med Liis Boman, General Manager Business Development, om visionen, framtiden, deras hållbarhetsarbete och om hur det är att ligga före sin tid.

Från vävstolar till bilar – men alltid med hållbarhet i fokus
- möt Liis Boman, General Manager Business Development på Toyota Sweden AB

Toyota är en av världens största biltillverkare, men att bli störst har aldrig varit målet. Målet, tillika Toyotas vision, är att ha de nöjdaste kunderna och göra världen till en bättre plats för så många människor som möjligt.

- Redan 1935 togs ett beslut om att man inte skulle bygga fabriker på odlingsbar mark så att man inte skulle konkurrera med matproduktionen, säger Liis Boman.

Idag är Toyota en global koncern med verksamheter i många länder. Toyota Sweden har sitt huvudkontor i Stockholm som i sin tur är en del av Europakontoret. Liis Boman har jobbat på Toyota sedan 2001, först som Miljöchef, men sedan några år tillbaka som General Manager Business Development. Något som innebär att hon ansvarar för hållbarhet, utbildning och support. Vad gäller hållbarhet har det hänt mycket under de dryga 20 åren.

- I början handlade det mycket om miljö. Vi i Sverige var lite av ett föregångsland kopplat till frågan. Runt 2006 etablerades begreppet CSR mer i verksamheten och hållbarhetsarbetet blev bredare och mer strukturerat.

Miljö- och hållbarhetschefer I Europa på Toyota ses årligen för att diskutera och följa upp att man lever efter sina mål och visioner. Ett arbete som nu utgår från FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling.

- Vi har strategiska årsplaner, Hoshin, som bryts ner på avdelningsnivå. Det börjar i den högsta toppen och rullas ut till alla medarbetarna. Det är viktigt, att varje medarbetare förstår hur hen och Toyota bidrar till en mer hållbar värld.

Före sin tid

År 2000 mottog Toyota FN:s miljöpris för sitt breda miljöarbete, i så väl tillverkning som satsningar på att stoppa ökenutbredning. Samt lanseringen av världens första massproducerade hybridbil: Toyota Prius.

- Idag tillverkar alla el eller hybridbilar, men då var intresset hos beslutsfattare och politiker relativt lågt.

Långsiktiga spelregler, gemensamma mål och en bättre uthållighet hos politiker och beslutsfattare är något som Liis efterfrågar. 

- Om alla parter förstår att utveckling tar tid. Exempelvis tar det runt fem år att utveckla en ny produkt och ytterligare ett till två år innan den finns ute på marknaden. Sen ska bilen köra runt på vägarna runt 15 år till. När politiker använder olika styrmedel måste man inse vad det får för konsekvenser på lång sikt.

Långsiktigt samarbete

Inom miljöområdet har Envima varit en viktig samarbetspartner sedan många år. Envima bidrar med ett aktivt stöd i arbetet mot Toyotas Environmental Challenge 2050, Beyond Zero emission och FN:s Globala mål.

- För att vi ska nå dit måste vi ta hand om vår planet på ett respektfullt sätt. Vara  en god global såväl som lokal medborgare. Toyota Way vägleder oss att arbeta med ständiga förbättringar och eliminera all Muda (dvs allt slöseri).

Envima hjälper bland annat till med klimatbokslut, miljöledningssystem och hur man säkerställer hållbarhetsarbetet i hela företaget.

- Vi omfattas av många lagar och regler – bland annat Reach (kemikalielagstiftningen) – där Envima vägleder och hjälper oss att ligga i framkant.

Framtiden

För Toyota är innovation, ständiga förbättringar och att alltid lyssna på sina kunder oerhört viktigt för att kunna erbjuda relevanta och efterfrågade produkter och tjänster i framtiden

- Precis som vi en gång gick från att tillverka och automatisera vävstolar till att bli ett bilföretag har det nu blivit dags att gå från bilföretag till att bli en mobilitetsleverantör för alla. Självklart kommer vi fortsätta att sälja och serva bilar men vi vill även hjälpa dem som inte vill äga sin egen bil, det finns så många andra sätt idag. Därför har vi nu lanserat bildelningstjänsten KiNTO – en tjänst och app som vi successivt rullar ut i Sverige – där man helt enkelt delar bil med andra. Det är ett av många sätt vi arbetar på för att skapa en hållbar framtid, avslutar Liis.  

Foto: Toyota

MenyFler nyheter