Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Kundintervju: Tekniska verken

2021-03-29

”Kan inte lägga planetens framtid i kommande generationers knä”
- Tekniska verkens hållbarhetschef Charlotte Billgren om arbetet med att bli världens mest resurseffektiva region

Som en del i vårt jubileum har vi fått förmånen att genomföra intervjuer med några av våra kunder. Tekniska Verken och hållbarhetschef Charlotte Billgren är först ut. 

Elnät och kraftvärme, avfall och återvinning, vatten, biogas och avlopp. Tekniska verken är en stor koncern med bred verksamhet. ”Vår verksamhet har en stor klimatpåverkan, därför är det extra viktigt att vi gör allt vi kan för att minimera den. Det är bland annat därför vi startat en hållbarhetsavdelning och att vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region” Det säger Charlotte Billgren, Hållbarhetschef på Tekniska verken.

Tekniska verken är ett av Linköpings största företag med 215 000 kunder och drygt 900 anställda. Ägare är Linköpings kommun och med visionen ”vi bygger världens mest resurseffektiva region” är hållbarhet något som löper som en röd tråd genom hela företaget.

- Alla jobbar med hållbarhet hos oss, såväl ekonomisk, ekologisk som social. Kunskapen och engagemanget finns hos alla ute i organisationen, säger Charlotte Billgren.

Även om kunskapen och engagemanget finns i hela organisationen har man sen drygt två år tillbaka samlat kunskapen och arbetet i en hållbarhetsavdelning.

- Vi vill lyfta frågorna en nivå till, att kunna arbeta mer strategiskt och proaktivt. Avdelningen består idag av hållbarhetsstrateger och en grupp som arbetar med arbetsmiljö.

Charlotte menar att hållbarhetsarbetet inkluderar många områden, som klimat och miljöfrågor, men också den fysiska och operativa arbetsmiljön.

- Vi ska ha hållbara medarbetare – hållbara människor.

Charlotte är utbildad nationalekonom, har disputerat om våtmarker i Kenya och har i princip i hela sin karriär arbetat med frågor relaterade till hållbarhet. När hon tittar tillbaka på de åren kan hon konstatera att det hänt mycket inom området. Dels vad gäller den tekniska utvecklingen men också medvetenheten hos konsumenter. Charlotte menar att klimat- och miljöfrågor har funnits på agendan för många företag och konsumenter under de senaste 20 åren och sakta vuxit sig allt viktigare, för att för cirka fem år sen explodera.


Bild: Tekniska verken

- Som företag idag är det inte en konkurrensfördel att arbeta med hållbarhet, det är en hygienfaktor.

För Tekniska verken handlar det bland annat om att arbeta med klimatfrågorna på ett lokalt, nationellt och globalt sätt. Men också om hur de kan bidra till den omställning som krävs genom att ställa sociala krav och miljökrav i upphandlingar av leverantörer. Några framgångsexempel har varit att se avfallsområdet som en resurs, stora satsningar på produktion av förnybar el, satsningar på läkemedelsrening, biogasutbyggnaden och gröna påsen.

- Det är ett koncernövergripande jobb att arbeta med hållbarhet för alla jobbar med hållbarhet - från de som är i produktion till kommunikation och marknad och ända upp i ledningen.

Samarbetat i 20 år

Envima har varit en del av Tekniska verkens hållbarhetsarbete ända sen Envima startade. Samarbeten har bland annat handlat om riskanalyser, stöd inom miljölagstiftning och vid miljörevisioner. Envima har också varit involverade i uppbyggandet av Tekniska verkens hållbarhetsredovisning och av Bixias strategiska hållbarhetsarbete.

- Att få externt stöd och hjälp i vårt arbete för att veta att vi gör rätt saker har varit en förutsättning för att vi ska kunna ta vårt hållbarhetsarbete framåt. När det handlar om etableringen av vår redovisning har de hjälpt oss att hitta strukturerade och framgångsrika arbetssätt. Hållbarhetsredovisningen är en viktig del av vårt arbete idag. I den följer vi upp om vi lever som vi säger att vi lever – att vi följer de lagar och regler som finns. Den är också viktig då vi på ett enkelt och tydligt sätt kan visa hur arbetet går. Något som också ger oss indikationer på vad vi behöver arbeta mer med.

Framtiden stavas samverkan och cirkularitet

Om tekniken och medvetandet hos konsumenterna varit viktiga framsteg de senaste 20 åren tror Charlotte att samverkan och cirkularitet – mer återbruk och materialåteranvändning – är framtiden.   

- Återbruk handlar inte bara om kläder, det handlar om de stora resursflödena, som plast, slagg, aska med mera. Att hitta nya sätt att använda de resurserna vi redan har.

Vi kan inte lägga planetens framtid i kommande generationers knä. Det handlar om att gräva där vi står, och göra allt vi kan – stort som smått – här och nu, avslutar Charlotte. 

MenyFler nyheter