Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Kundintervju: Hjulsbro Steel

2021-11-18

Foto: Hjulsbro Steel, från vänster: Fredrik Axelsson (Produktionschef), Joachim Törnfeldt (kvalitets- och miljöansvarig)

De syns inte, men finns överallt. Hjulsbro Steel i Linköping tillverkar spännarmering för betong – så kallad spännlina. En produkt som bland annat finns i betongbroar, järnvägsslipers och håldäck. Fredrik Axelsson är produktionschef på företaget som har 50 anställda i Linköping. Här berättar han mer om hur de arbetar med hållbarhet och hur tydligt det är kopplat till affären.

"Idag vinner vi affärer som vi tidigare förlorat på grund av priset"

- spännlinetillverkaren Hjulsbro Steel om kraften att arbeta med hållbarhet

Hjulsbro Steels kunder finns runt om i Norden. Fredrik började på företaget 2006 som kvalitetsansvarig och har sedan dess även varit miljöansvarig till att för två år sedan bli produktionschef på heltid. Hållbarhetsarbetet har alltid varit högt prioriterat hos företaget men blivit än mer viktig de senaste åren – för planetens skull men också för affärens.

- Våra produkter finns bland annat i infrastruktur och våra kunder är ofta upphandlade av Trafikverket eller andra myndigheter. Då ställs det höga krav vad gäller hållbarhet. Krav som ökat de senaste fem, sex åren.

Hjulsbro Steel har legat före många konkurrenter vad gäller hållbarhetsarbete men har de senaste åren arbetat ännu mer fokuserat. Det har bland annat handlat om energikartläggningar, arbeta bort fossila bränslen och att enbart köpa el från vattenkraft. Det har också handlat om att sänka elförbrukningen genom installation av led-armaturer men framförallt har det handlat om att försöka ställa krav mot leverantörer av råmaterialet – stålet.

- Vi är en liten spelare i branschen, men vi gör allt vi kan för att ställa krav på våra leverantörer.

Bästa spännlinetillverkaren

Hjulsbro Steel och Envimas relation är lång – så lång att den sträcker sig tillbaka till när Envima grundades. Och det som Envima bland annat hjälpt till med är miljöutbildningar, tillståndsansökningar och EPD:er.

- EPD är en deklaration av utsläppsvärde per ton tillverkad lina. Vi är den bästa spännlinetillverkaren som hittills tagit fram en EPD.

Framtiden ser ljus ut för företaget och att arbeta med hållbarhet har gått från att vara en konkurrensfördel till ett måste för sin existens.

- Tidigare har vi haft svårt att vinna vissa affärer då våra konkurrenter, i framförallt södra Europa, Kina och Ryssland, har kunnat erbjuda ett lägre pris. Men idag är det inte bara priset som gäller, det är andra faktorer – som hur man arbetar med hållbarhet – och där ligger vi långt före många av våra konkurrenter. Så idag vinner vi affärer som vi tidigare har förlorat på grund av priset.

Och om hur vi ska agera för att gå mot en hållbar framtid och välmående planet säger Fredrik såhär:

- Hela samhället, hela befolkningen måste ta ett kollektivt ansvar. Och jag tror att för oss som företag är det viktigt att beställarna, ända högst uppifrån, ställer krav. Något som de nu gör och som vi ser som väldigt positivt.  

MenyFler nyheter