Identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor!

2019-03-20

Nyligen var Envimas Lina Helmersson på utbildning för att fördjupa sig ytterligare inom väsentlighetsanalys och intressentdialog – verktyg som är mycket viktiga i arbetet för många av oss, oavsett om det gäller arbete i enlighet med någon av våra ISO-standarder eller att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning.

Frågor som är viktiga att fokusera på vid en väsentlighetsanalys är:

  • Vilka frågor är viktiga för våra intressenter?
  • Vilken påverkan har vår verksamhet på människor och miljö genom hela värdekedjan?
  • Vilka möjligheter och utmaningar innebär det för vår affär och våra mål?

På så sätt säkerställer vi att vi väger in våra intressenters behov och prioriteringar och att vi analyserar både hur vi som verksamhet påverkar och påverkas av vår omgivning och samhället i stort.

En av de viktiga påminnelser Lina tar med sig från utbildningen är att vi alla i vårt hållbarhetsarbete behöver våga förlita oss på den egna kunskapen om vår verksamhet och samtidigt vikten av att balansera upp den med ett helikopterperspektiv på det vi gör, factfulness i våra bedömningar och dialog med omvärlden. På så sätt kan stå för det vi gör i vårt hållbarhetsarbete och vara transparenta – oavsett hur långt vi kommit på vår resa!

MenyFler nyheter