Frukostseminarier om organisatorisk och social arbetsmiljö

MenyFler nyheter

2017-08-30

Sedan 2016 är det obligatoriskt för organisationer att ha fokus på ett förebyggande arbetsmiljöarbete iinom det organisatoriska och psykosociala området.

Välkommen på frukostseminarium i Norrköping!

Vilka är kraven i AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilka obligatoriska arbetsmiljörutiner behöver upprättas och hur tas dessa fram? Hur integrerar ni det organisatoriska och sociala området i det dagliga arbetsmiljöarbetet? Har ni de verktyg, strategier och rutiner som behövs för att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kraven i internationell arbetsmiljöstandard?

Envima bjuder in till frukostseminarium i Norrköping 19 oktober.

Läs inbjudan »