Full fart i kreativ workshop!

2019-02-22

I dagarna var vi på besök hos ett lärosäte i Stockholm för att ta fram en handlingsplan för hur lärosätet kan integrera hållbar utveckling i sina utbildningar. Läs våra tips för en lyckad kreativ workshop.I dagarna var vi på besök hos ett lärosäte i Stockholm för att ta fram en handlingsplan för hur lärosätet kan integrera hållbar utveckling i sina utbildningar. Läs våra tips för en lyckad kreativ workshop.

Det blev många post-it lappar med idéer, utmaningar och goda exempel att inspireras av. Att starta upp ett arbete med en kreativ workshop är ett bra sätt att engagera medarbetare, samla in synpunkter från olika delar av verksamheten och snabbt komma igång med processen. På några timmar hinner man långt och kan täcka in en bredd av olika aspekter och infallsvinklar samtidigt som en strukturerad, kreativ process inte tillåter att man fastnar i detaljer utan fokuserar på rätt saker.

Här är de steg som Envima tillsammans med lärosätet gick igenom för att ta fram ett första utkast på en handlingsplan att arbeta vidare med:

  1. Förutsättningarna och reglerna för mötet så att alla deltagare är medvetna om vad som gäller i de olika delarna av workshopen, t.ex. att inte kritisera idéer i idéinsamlingsfasen.
  2. Definiera frågeställningen, dvs. säkerställ att alla har samma förståelse för frågeställningen och att vi menar samma sak. T.ex. vilka utbildningar menar vi med frågeställningen; ”Hur ska vi integrera hållbar utveckling i våra utbildningar?”. Och vilka är vi?
  3. Beskriv nuläget, dvs. vad som finns, vad som saknas, vilka utmaningar som vi behöver arbeta vidare med och vilka goda exempel som vi kan inspireras av.   
  4. Kom överens om vision – hur ser det ut när vi har integrerat hållbar utveckling i utbildningarna till fullo? Och vad är ambitionen för den närmaste tiden?
  5. Idégenerering – vad ska vi göra för att nå vår vision? Vilka steg behöver vi ta på vägen för att nå dit och vad ska vi göra inom den närmsta tiden?

Och till sist, men kanske det absolut viktigaste, ta tillvara på det engagemang som har uppstått vid workshopen så att arbetet tar fart och inte dör ut.

Har du också en hållbarhetsutmaning som behöver lösas? Eller arbetar du kanske också vid ett lärosäte och står inför utmaningen att öka integreringen av hållbar utveckling i era utbildningar?? Kontakta Envimas miljö- och hållbarhetskonsult, Petra Mattsson, för ett förutsättningslöst samtal eller möte.

Petra Mattsson

070-624 74 99

 

MenyFler nyheter