Frukostseminarium: Hållbara affärer genom innovationsarbete

2019-03-06

Välkommen till vårt frukostseminarium i Eskilstuna den 25/4 med fokus på hållbar innovation som Envima anordnar tillsammans med Crearum och Munktell Science Park.

Att jobba med hållbarhetsmålen är nödvändigt. Med de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför kan vi inte fortsätta på samma spår. För att ändra riktning behöver vi kunskap om vad målen verkligen innebär och utveckla vår innovationsförmåga.

Med ”Sustainability through innovation” får du kunskap om hållbarhetsmålen samt testa våra verktyg och kreativa metoder för att ta fram nya lösningar för att möta målen. Envima har spetskompetensen inom hållbarhet och Crearum har verktygen för kreativitet och ökad innovationsförmåga.

Klika här för att läsa hela inbjudan

Var: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna
När: 25 april 8:30-10:30

Frågor och anmälan:

Sista anmälningsdag är 22 april!

Varmt välkommen!

MenyFler nyheter