Frukostseminarium: Hållbara affärer genom innovationsarbete

2018-12-18

Välkommen till vårt frukostseminarium i Linköping den 31/1 och i Stockholm den 5/2 med fokus på hållbar innovation som Envima anordnar tillsammans med Crearum.

Med ”Sustainability through innovation” får du kunskap om hållbarhetsmålen samt testa våra verktyg och kreativa metoder för att ta fram nya lösningar för att möta målen. Envima har spetskompetensen inom hållbarhet och Crearum har verktygen för kreativitet och ökad innovationsförmåga.

Klika här för att läsa hela inbjudan

Kontakta om du vill anmäla dig eller om du har några frågor.

Varmt välkommen!

MenyFler nyheter