Envima inleder nytt samarbete med SLHF

2020-03-06

Envima har inlett ett spännande samarbete med Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF) och i onsdags rivstartade vi det genom att hålla ett inspirationsseminarium med fokus på hållbar utveckling.

SLHF är en intresseorganisation för privata handlare och har i dagsläget cirka 200 aktiva medlemmar. Huvuddelen av medlemmarna driver butiker anslutna till Ica eller Hemköp/Axfood.

Framöver kommer Envima hålla fler seminarier och dessutom stötta medlemsbutikerna i deras hållbarhetsarbete genom bland annat workshops, utbildning, kommunikation och mycket mer.

- Hållbarhetsarbetet kan bidra väldigt mycket till en ökad kundnytta, vilket ju även ger kommersiell nytta. Det går att jobba med frågorna på oerhört många sätt, seminarierna ska förhoppningsvis ge inspiration och idéer om vilka delar som kan prioriteras i den egna butiken, säger Isabelle Wrede, miljö och hållbarhetskonsult på Envima.

Vi är så glada över detta samarbete!

Vill du veta mer om Envimas samarbete med SLHF? Kontakta Isabelle Wrede, eller på telefonnummer 070-624 01 80.

MenyFler nyheter