Envima ger juridisk rådgivning under Coronapandemin

2020-05-11

Den stora efterfrågan på handdesinfektion gjorde att Svenska Krämfabriken AB fick ställa om sin produktion till tillverkning av handdesinfektionsmedel. Inför omställningen hjälpte Envima Svenska Krämfabriken genom juridisk rådgivning.

Coronavirusets framfart har gjort att efterfrågan på handdesinfektion har ökat enormt. Svenska Krämfabriken AB fick, efter uppmaning från Regeringskansliet, ställa om sin produktion till tillverkning av handdesinfektionsmedel.

Inför omställningen hjälpte Envima Svenska Krämfabriken AB genom juridisk rådgivning under riskutredningen avseende hantering av brandfarlig vara. Vi stöttade även vid tolkning och tillämpning av de krav i lagstiftningen som reglerar en aktörs produktion och leverans av desinfektionsmedel (i dess egenskap av att vara en biocidprodukt).

Huvudregeln är att biocidprodukter måste vara godkända för att få tillhandahållas på marknaden. Från och med 1 september 2015 får en biocidprodukt som består av, innehåller eller genererar, ett verksamt ämne inte tillhandahållas på marknaden om ämnes­leveran­tören eller produk­tleveran­tören inte finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp. Kravet gäller för alla de verksamma ämnen som finns listade i artikel 95-listan för respektive produkttyp.

Kemikalieinspektionen beslutade dock på grund av coronaviruset att från och med 20 mars 2020 ge dispens från kravet på godkännande för desinfektionsmedel med ämnena 1-propanol och 2-propanol. Dispensen gäller fram till den 16 september 2020.

Vill du ha juridiskt stöd i ditt arbete? Kontakta vår miljörättsjurist, Göran Sjöblom, , 070- 624 75 85.

MenyFler nyheter