Dags att hållbarhetsredovisa?

2018-11-01

Vi kan hjälpa er med alla delar i en hållbarhetsredovisning. Läs Lina Helmerssons tre tips för en lyckad redovisningsprocess.

  1. Våga välja. Det finns inte utrymme att prata om allt i er hållbarhetsredovisning, så välj ut några få hållbarhetsaspekter som ni vill lyfta fram och fokusera på. Det behöver inte vara samma aspekter som ni fokuserar på utan kan variera från år till år. En idé kan vara att sätta en övergripande plan för vad ni ska fokusera på i år kontra kommande år.
  2. Använd de globala målen. De globala målen kan både användas som ett ramverk när ni identifierar vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för er verksamhet och också som ett pedagogiskt och kommunikativt inslag i er hållbarhetsredovisning. Med hjälp av de globala målen kan ni illustrera flera aspekter av t.ex. social hållbarhet genom olika mål.
  3. Börja kommunicera. Vänta inte på att ert hållbarhetsarbete ska blir 100 % klart för det kommer det aldrig att bli. Det är en ständigt pågående process, så våga kommunicera ut ert hållbarhetsarbete genom er hållbarhetsredovisning. Så länge som ni är öppna med hur långt ni har kommit och vart ni är på väg så kommer ni att vinna på det.

Vi kan hjälpa er med att ta fram alla delar i en hållbarhetsredovisning. Från redovisningsprocessen och genomförande av omvärlds- och väsentlighetsanalys till redovisningens layout med illustrationer och grafik. En kommunikativ hållbarhetsredovisning stärker varumärket, engagerar era intressenter och visar att ni är med och driver omställningen till ett hållbart samhälle.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta Lina Helmersson, miljö- och hållbarhetskonsult, eller Mikael Larsson, Art Director, så svarar vi på dina frågor och funderingar.

 

Lina Helmersson

Miljö- och hållbarhetskonsult

070 - 624 74 65

 

 

Mikael Larsson

Art Director

0768-31 39 31

 

MenyFler nyheter