Behöver du hjälp och stöd på distans?

2020-04-17

Vi erbjuder just nu distanscoachning där vi kan hjälpa er igång, vare sig det gäller uppbyggnad av ett ledningssystem, framtagande av hållbarhetsredovisning, ansökan om tillstånd eller om ni är i behov av allmänt stöd i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vid ett digitalt uppstartsmöte lägger vi upp coachningen utifrån era önskemål och behov, vi planerar även in återkommande möten för att stämma av hur arbetet flyter på.

Kontakta mig för mer information:

Anders Johansson

070- 624 74 97

MenyFler nyheter