Nya lagar och förordningar som trätt i kraft vid halvårsskiftet 2023


Halvårsskifte betyder att nya lagar och förordningar träder i kraft och nedan har vi samlat några av de viktigaste på miljö- och hållbarhetsområdet: 

Förbud – bränsle på fartyg

Det har kommit ett förbud mot att medföra visst svavelhaltigt bränsle på fartyg. Kopplat till förbudet har även nya miljösanktionsavgifter tagits fram.

Nya förordningar om producentansvar

Ny förordning om producentansvar för bilar och ny förordning om producentansvar för däck har trätt i kraft 1 maj 2023. Producenter av bilar respektive däck får nya skyldigheter och ska anmäla sig till Naturvårdsverket. Producenter av däck blir skyldiga att tillhandahålla eller anlita en sk. Producentansvarsorganisation (PRO), som ska vara godkänd av Naturvårdsverket.

Leverans av el

Nya regler om leverans av el och aggregeringstjänster har kommit. Dessa syftar till att göra det lättare för elanvändare att anpassa sin elförbrukning utifrån olika marknadssignaler.

Ny avskogningsförordning

En ny EU-förordning om avskogning har kommit. Den fastställer obligatoriska regler för tillbörlig aktsamhet för alla handlare som släpper ut, tillhandahåller eller exporterar förtecknade varor från EU-marknaden (såsom kakao, kaffe, palmolja, soja). Förordningen ska börja tillämpas från 1 januari 2025.

CSRD

Förslag på kommande lagändringarna avseende genomförandet av EU-direktivet CSRD föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Lagändringarna ska sedan börja tillämpas vid olika tidpunkter beroende på vilken företagskategori det handlar om. Om du har funderingar kring CSRD kan du läsa mer här.

Känns det oklart hur ditt företag berörs av dessa nya lagändringar? Kontakta vår miljörättsjurist Anna Liszke, anna.liszke@envima.se så hjälper hon till med tolkning.