LÄS VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING


Nu är vår hållbarhetsredovisning för 2022 framtagen och du kan läsa den här

Vi omfattas inte av lagkravet på hållbarhetsredovisning men har ändå tagit fram en årligen sedan 2016 för att visa hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och följa vår egen utveckling genom åren.

Vi vill dela med oss av några tips för dig som arbetar med hållbarhetsredovisning och tycker det är klurigt att veta hur man kan bygga upp den:

Våga välj!
Det finns inte utrymme att prata om allt i er hållbarhetsredovisning, så välj ut några få hållbarhetsaspekter som ni vill lyfta fram och fokusera på. Det behöver inte vara samma aspekter som ni fokuserar på utan kan variera från år till år. En idé kan vara att sätta en övergripande plan för vad ni ska fokusera på i år kontra kommande år.

Säkerställ också att de viktigaste huvudområdena täcks in genom att till exempel utgå ifrån Årsredovisningslagens redovisningskrav.

Använd de globala målen
De globala målen kan både användas som ett ramverk när ni identifierar vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för er verksamhet och också som ett pedagogiskt och kommunikativt inslag i er hållbarhetsredovisning. Med hjälp av de globala målen kan ni illustrera flera aspekter av t.ex. social hållbarhet genom olika mål.

Börja kommunicera!
Vänta inte på att ert hållbarhetsarbete ska blir 100 % klart för det kommer det aldrig att bli. Det är en ständigt pågående process, så våga kommunicera ut ert hållbarhetsarbete genom er hållbarhetsredovisning. Så länge som ni är öppna med hur långt ni har kommit och vart ni är på väg så kommer ni att vinna på det.

Som sagt så slutar inte hållbarhetsarbetet med hållbarhetsredovisningen och det är viktigt att hela tiden arbeta strategiskt med sitt hållbarhetsarbete. Vet du inte hur ni ska komma dit? Kontakta oss så hjälper vi och stöttar er på vägen!