ANDERS JOHANSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 97
anders.johansson@envima.se

ANDREAS SAHLMAN
Miljö- och hållbarhetskonsult.
070 – 523 41 35
andreas.sahlman@envima.se

ANNA LINDROTH
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 12
anna.lindroth@envima.se

LINA HELMERSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 65
lina.helmersson@envima.se

PETER FRÄNNGÅRD
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 75 57
peter.franngard@envima.se

MIKAEL LARSSON
Kommunikatör
076 – 831 39 31
mikael.larsson@envima.se

THEREZ BÖRLING
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 80 42
therez.borling@envima.se

JOAKIM NERSING
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 99
joakim.nersing@envima.se

GÖRAN SJÖBLOM
Miljörättsjurist
070 – 624 75 85
goran.sjoblom@envima.se

ANNA FLISBERG
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 00 19
anna.flisberg@envima.se

ANNA LISZKE
Miljörättsjurist
070 – 624 70 80
anna.liszke@envima.se

CECILIA LARSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 09
cecilia.larsson@envima.se

EMELIE JOHANSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 01 80
emelie.johansson@envima.se

ELLEN WASELL
Miljö och hållbarhetskonsult
072377456
ellen.wasell@envima.se

JOHANNA PALMÉR
Styrelseordförande
073 – 913 99 26
johanna@palmerinsights.com

ANNA BRYNÅS
Styrelseledamot
072 – 238 20 74
anna@brynaas.com