ANDERS JOHANSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 97
anders.johansson@envima.se

ANDREAS SAHLMAN
Miljö- och hållbarhetskonsult.
070 – 523 41 35
andreas.sahlman@envima.se

LINA HELMERSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 65
lina.helmersson@envima.se

MIKAEL LARSSON
Kommunikatör
076 – 831 39 31
mikael.larsson@envima.se

THEREZ BÖRLING
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 80 42
therez.borling@envima.se

ANNA FLISBERG
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 00 19
anna.flisberg@envima.se

ANNA LISZKE
Miljörättsjurist
070 – 624 70 80
anna.liszke@envima.se

CECILIA LARSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 09
cecilia.larsson@envima.se

EMELIE JOHANSSON
Miljö- och hållbarhetskonsult
070 – 624 01 80
emelie.johansson@envima.se

ELLEN WASELL
Miljö och hållbarhetskonsult
072-377 48 56
ellen.wasell@envima.se

TUVA STRANDELL
Miljö och hållbarhetskonsult
073-424 70 82
tuva.strandell@envima.se

ANN PERSSON
Miljö och hållbarhetskonsult
0706-55 18 08
ann.persson@envima.se

STINA DELDEN
Miljö och hållbarhetskonsult
073 – 425 57 94
stina.delden@envima.se

JACOB AXELL
Miljö och hållbarhetskonsult
070 – 624 74 99
jacob.axell@envima.se

JÖRGEN ARONSSON
Styrelseledamot
08-503 124 33
jorgen.aronsson@implema.se

JOHANNA PALMÉR
Styrelseordförande
073 – 913 99 26
johanna@palmerinsights.com