JOACHIM TÖRNFELDT OM ENVIMAS NÄTVERK


Joachim Törnfeldt

Vi har intervjuat Joachim Törnfeldt från Hjulsbro Steel som är medlem i Envimas nätverk för att få reda på vad han tycker om vårt nätverk och vad det ger för nytta för honom.

Vem är du?

Jag heter Joachim Törnfeldt och kommer ursprungligen från Hälsingland men har sedan studierna på LiU kring millennieskiftet varit Östergötland trogen. Tillsammans med fru och dotter bor jag sedan 2017 i Hackefors, på behändigt cykelavstånd till arbetsplatsen på Hjulsbro Steel där jag jobbar som miljö- och kvalitetschef.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är dels att jag är inblandad i och kan påverka mycket av det som händer inom bolaget, dels att arbetsuppgifterna är så varierande. Det kan handla om allt från att vara med i bolagets strategiska planering och att utveckla vårt ledningssystem för miljö och kvalitet till att utreda avvikelser i produktionsprocesserna eller samla vattenprover.

Vi är ett litet företag med rik historia och stora ambitioner. Vi ligger som något av en länk mellan stål- och byggbranscherna och både dessa visar en stark vilja att förbättra sin hållbarhetsprestanda, vilket självklart i hög grad påverkar det jag gör på dagarna.

Du är medlem i Envimas miljönätverk, varför är du det?

Min arbetsgivare har varit med sedan starten av nätverket och för ett par år sedan gick stafettpinnen över till mig. När jag gick med i nätverket hade jag begränsad erfarenhet av arbete med miljöfrågor så det har varit spännande och lärorikt för mig. Som del av en liten organisation blir man dessutom ibland ganska ensam inom sitt specialområde och då är det bra att vara delaktig i ett nätverk. Den samlade kompetens och vilja att dela med sig som finns inom nätverket är en jättestor tillgång för mig.

Vad är det bästa med Envimas nätverk?

För mig är det möjligheten att diskutera aktuella och intressanta aspekter av miljö- och hållbarhetsarbetet med andra människor som har samma eller liknande utmaningar i sina organisationer. Ofta leder samtalen till att man ser förbättringsmöjligheter i sin egen verksamhet. Sedan får man också ett utökat nätverk i regionen vilket både är trevligt och nyttigt.

Vi tackar Joachim för att han ville delta i en intervju! Missa nu inte möjligheten till att delta på nästa nätverksträff i Linköping den 15 mars kl. 12-16 där vi kommer prata om nya lagar och regler, REACH och RoHS och hur man utbildar internt och peppar sina medarbetare till att tänka hållbart. En fullmatad eftermiddag helt enkelt.

Kontakta Anna Lindroth, anna.lindroth@envima.se för att anmäla dig!

Ps. Missa inte heller att vi startar upp vårt nätverk i Stockholm med ett gratis frukostmöte den 24/3 kl. 8.30-10.00. På träffen kommer Anna Liszke prata om nya lagar och regler inom miljöområdet. Anmälan sker till Cecilia Larsson, cecilia.larsson@envima.se senast den 17/3!