HANNA NYBERG OM ENVIMAS NÄTVERK


Hanna Nyberg

Envimas nätverk för miljö- och hållbarhet finns till för dig som vill ha möjlighet att nätverka och diskutera aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor och utbyta erfarenheter med likasinnade. Vi har länge haft vårt nätverk i Linköping och kommer nu starta upp ytterligare ett nätverk i Stockholm.  

Vi har intervjuat Hanna Nyberg från Tekniska verken som är medlem i Envimas nätverk för att få reda på vad hon tycker om vårt nätverk och vad det ger för nytta för henne.

Vem är du? 

Jag heter Hanna Nyberg och bor med man och barn i Linghem, utanför Linköping. Jag jobbar som hållbarhetsstrateg på Tekniska verken i Linköping. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor på heltid sedan 2019. Mina främsta arbetsuppgifter är att ta fram och utforma koncernens hållbarhetsredovisning (bestämma innehåll, ta fram fakta, statistik, intervjua personer i organisationen om vad som hänt under året osv.) Jag jobbar även med övergripande strategiska hållbarhetsfrågor, miljöaspekter, omvärlds- och intressentanalys, leverantörskontroller och jag ingår även i koncernens specialteam som internrevisor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 

Det roligaste med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik, det blir aldrig långtråkigt, vi inom koncernen jobbar hela tiden med att minska våra klimatavtryck och bygger världens mest resurseffektiva region och det är så kul att få vara med på den resan och känna att man kan bidra och påverka på riktigt! Att vi jobbar med alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk. Dessutom är det kul att ha så kompetenta och trevliga kollegor att jobba med.

Varför är du medlem i Envimas nätverk? 

Jag har varit medlem i Envimas nätverk sedan det startade 2010 men då jobbade jag för en annan mindre arbetsgivare i regionen och var väldigt ensam i min roll som kvalitets- och miljösamordnare. I synnerhet då hade jag behov av att träffa andra som jobbade med liknande saker. Nu är jag inte ensam i min roll och det finns alltid någon kollega att fråga, men det är viktigt och kul att nätverka ändå. Sedan har jag fortsatt att vara med i min tidigare roll som miljöingenjör på Tekniska verken och i min nuvarande position som hållbarhetsstrateg. Vi tycker att det är viktigt att vi är med i olika nätverk och forum för att skapa kontakter och goda dialoger med andra företag i regionen. Vi lär av varandra och tipsar om olika idéer och lösningar på liknande problem och frågeställningar vi har.

Vad är det bästa med Envimas nätverk? 

Det bästa med Envimas nätverk är att man får träffa andra som jobbar med liknande saker och lära sig om andra intressanta verksamheter. Och att vi är en grupp där vi lärt känna varandra ganska bra så man kan våga ställa olika frågor.

Vi tackar Hanna för att hon ville delta i en intervju! Missa nu inte möjligheten till att delta på nästa nätverksträff i Linköping den 15 mars kl. 12-16 där vi kommer prata om nya lagar och regler, REACH och RoHS och hur man utbildar internt och peppar sina medarbetare till att tänka hållbart. En fullmatad eftermiddag helt enkelt.

Kontakta Anna Lindroth, anna.lindroth@envima.se för att anmäla dig!

Ps. Missa inte heller att vi startar upp vårt nätverk i Stockholm med ett gratis frukostmöte den 24/3 kl. 8.30-10.00. På träffen kommer Anna Liszke prata om nya lagar och regler inom miljöområdet. Anmälan sker till Cecilia Larsson, cecilia.larsson@envima.se senast den 17/3!