HÅLLBARHETSBESKED


Det har redan gått över ett år sedan kravet infördes på hållbarhetsbesked för fasta biobränslen och biodrivmedel! Envima hjälper er gärna med era stickprov eller vid t.ex. internrevision av kontrollprogrammet.

Just nu är det även många som väljer att söka frivilligt hållbarhetsbesked, söka besked för ytterligare bränsletyper eller ansöka om större ändringar i kontrollprogrammet. Här erbjuder vi stöd och vägledning vid framtagandet av kontrollprogram eller oberoende granskning. Tveka inte att höra av er till oss för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa er.

Kontakta mig för mer information:

Cecilia Larsson
Miljö- och hållbarhetskonsult
cecilia.larsson@envima.se
070 – 624 74 09