FLERA NYA FÖRETAG PROVADE PÅ VÅRT NÄTVERK


Seminarium

Den 15/3 hade vi träff i Envimas nätverk för miljö och hållbarhet med tema nya lagar och regler samt REACH och RoHS – Anna Liszke, Envima och hur du utbildar internt och peppar medarbetare till att tänka hållbart – Cecilia Larsson, Envima

Vi hade en trevlig eftermiddag och det var flera nya företag som provade på nätverket. 

Vi påminner om att du kan prova på nätverket i Stockholm den 24/3 genom ett kostnadsfritt frukostmöte. Även här kommer vi ha tema Nya lagar och regler inom miljöområdet – Anna Liszke

Anmäl dig senast 17/3 till Cecilia Larsson.

cecilia.larsson@envima.se