Miljöparagrafen – lagbevakningsvertyg


Miljöparagrafen är en internetbaserad lagförteckning som anger hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet. I er företagsspecifika lagförteckning ges en kortfattad och lättförståelig information över hur ni berörs, information om de senaste förändringarna och vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna. Miljöparagrafen har nöjda användare inom en mängd olika branscher. Välkommen att bli en av dem!

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80