E-paragrafen – lagbevakningsvertyg


E-paragrafen är en internetbaserad lagförteckning som anger hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet. I er företagsspecifika lagförteckning ges en kortfattad och lättförståelig information över hur ni berörs, information om de senaste förändringarna och vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna. E-paragrafen har nöjda användare inom en mängd olika branscher. Välkommen att bli en av dem!

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80