Ledningssystem – utbildning, implementering och utveckling


Ett ledningssystem ska vara ett verktyg för er affärsutveckling. Det ska uppfylla interna behov, men det ska också uppfylla standarder och era kunders krav. Vi säkerställer och stöttar dig i den utvecklingen, genom utbildning ända fram till implementering om ni önskar.

KONTAKT: Peter Fränngård • peter.franngard@envima.se • 070 – 624 75 57