Kommunikation – utbildning och stöd


Låt inte ert hållbarhetsarbete stanna i byrålådan utan ge det utväxling för ert företag och varumärke.
Vi är väl bevandrade i allt från snabba insatser till strategiskt kommunikationsarbete och gör det till många av våra kunder. Till skillnad från rena kommunikationsbyråer som påstår att de kan kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt har vi en annan utgångspunkt. Vi är ett miljö- och hållbarhetsföretag som kan kommunikation.

KONTAKT: Mikael Larsson • mikael.larsson@envima.se • 076 – 831 39 31