EN INBLICK I VÅGKRAFT


Vår praktikant Sara har under sina studier läst om den förnybara energikällan vågkraft som är på uppsving. Vi på Envima har därför gett Sara fria händer att bjussa på en spaning kring ämnet.

För det första, vad är vågkraft? Vågkraft är en teknik som gör det möjligt att utvinna energi ifrån vågor, och är där med en stark kandidat till att ta sig in på marknaden för förnybar energi. Idag ser vi vindkraftverk som en given leverantör av energi och i framtiden tror sakkunniga att vi kommer vara lika vana vid vågenergi.

Vad är på gång inom ämnet? Många företag jobbar stenhårt med att försöka hitta den bästa lösningen för hur man ska lyckas utvinna vågenergi i stor skala. Hittills har många försök gjorts men ännu har ingen knäckt koden kring storskaligheten. Att lyckas med storskalig utvinning av vågkraft är av största vikt om man ska kunna lyckas ta sig in på energi-marknaden. Man måste tänka på att vågkraften ska kunna konkurrera med effektiviteten från bland annat kärnkraft, kolkraft, vindkraft, vattenkraft, och solkraft.

Varför satsar man på vågkraft? Nu kanske du undrar varför man satsar på vågkraft när det ändå redan finns många andra energikällor? Faktumet är att den energi som finns i vågor, är en energikälla vi ännu inte utnyttjar. Fördelen med vågor är att dem har en mycket hög energitäthet, fem gånger högre än vind till exempel. Den energin man kan utvinna från vågor är även som högst under höst och vinter när det blåser som mest. Detta är bra eftersom energibehovet generellt är som störst då. Fördelen som finns om vågkraft lyckas göras i stor skala är att möjligheten världen över till att använda förnybar energi kommer öka. Förutsättningarna runt om på jorden kan variera mycket och därför kan det finnas samhällen som kan nyttja vågkraft mer än de kan nyttja solkraft, eller vice versa. Därför är det bra att en till förnybar energikälla adderas till skaran.

Vad finns det för olika varianter? Utformningen på vågkraft kan skilja sig mycket åt i både utformning och placering. Oftast ligger en del av vågkraften ovanpå vattenytan och är sedan förankrad på något sätt i botten. Den delen som ligger på ytan kan ha olika utformningar, till exempel som långa madrasser, långa cylindrar, blockformationer eller bojar.

Vad finns det för svårigheter med vågkraft? Det som ligger till grund för att ingen typ av vågkraftverk hittills har gjorts i stor skala är att risken för skador vid stormar är för stor och att det därför inte har gått att utvinna någon konkurrenskraftig mängd energi ännu. Här vill jag passa på att lyfta ett svenskt företag som heter CorPower Ocean som tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och universitetet i Trondheim har jobbat hårt med att försöka lösa problemen som finns för vågkraft. Deras vågkraftverk är en bojliknande maskin som är lättare och mer kompakt än tidigare kraftverk i samma utformning. Deras vågkraftverk använder sig av en avancerad teknik som pumpar ungefär som ett hjärta, och när bojen guppar upp och ner på havets vågor så går pumpen inuti bojen upp och ner. Själva pumpen fungerar genom att en stång dras genom kugghjul och som sedan för över kraften till två generatorer. Den avancerade tekniken och utformningen på deras vågkraftverk kan eventuellt komma att vara ett vinnande koncept för succé, men det återstår att se.

Vad kan det finns för påverkan på det marina livet? Vattenbaserad energiinhämtning drar alltid med sig miljömässiga och ekologiska effekter på något vis. Frågan måste därför ställas om den energin som går att inhämta och den koldioxidminskning som går att göra, är värd den stöten som miljön får ta. Till exempel så kan brus ifrån vågkraft störa förmågan för vissa fiskarter att lokalisera sig, och våganordningar under ytan som ändrar strömmar kan vara skadliga för fiskpopulationer, eftersom fiskarna är beroende av naturliga strömmar för att transportera sina larver. Strömförändringar i närheten av vågkraft kan även påverka transporten av gaser, näringsämnen, och föda för vissa marina arter.

Envima brinner för en hållbar framtid och gillar andra företag som också gör det med. Detta är en okänd bransch för oss, men vi tycker det är roligt att ett svenskägt företag ligger i framkant med sin forskning och sitt arbete, och kanske kommer vara dem som knäcker koden för storskalig produktion.

Nu säger vi lycka till Sara med slutspurten av dina studier inom miljövetenskap, och hejar på för en framtid med fler förnybara energikällor.