E-PARAGRAFEN, DIN DIGITALA MILJÖJURIST


Det krävs såväl kunskap och metodik som tid och resurser för att leva upp till de högt satta miljökraven och gällande hållbarhetslagstiftning. En lagstiftning som dessutom är i ständig förändring. Med lagbevakningstjänsten E-paragrafen underlättar vi detta arbete för dig. Den är skapad och övervakad av våra miljöjurister, anpassad för din verksamhet och hjälper dig att tolka och efterleva gällande lagar inom miljö, fastighet, energi, och arbetsmiljö.

VARFÖR SKA DU VÄLJA E-PARAGRAFEN?

 • Lagbevakning anpassad för din verksamhet.
 • De senaste lagförändringarna och tilläggen
  alltid lättillgängliga.
 • Verktyg för lagefterlevnadskontroll och
  revisionsplanering.
 • Möjlighet att lägga till andra bindande krav,
  exempelvis krav enligt ert ledningssystem.
 • Analys och förslag på åtgärder av våra
  miljöjurister.

”E-paragrafen har sitt ursprung i Miljöparagrafen och lanserades 2012. Tillsammans med hundratals kunder har den nu utvecklats och blivit såväl bättre som mer omfattande och heltäckande. Med den bakgrunden är vi övertygade om att E-paragrafen kan underlätta arbetet för så många fler. Med snabb information på ett lättillgängligt sätt blir det mycket enklare att följa gällande lagstiftning.” – Anna Liszke, Miljöjurist

KONTAKTA MIG FÖR ATT BOKA EN DEMO:
Anna Liszke • Miljöjurist
anna.liszke@envima.se • 070 – 624 70 80