DIGITAL HÅLLBARHETSUTBILDNING


Vad är hållbarhet och hållbarhetsarbete? Och vad innebär det för affären och verksamheten?

Vi har tillsammans med en av Sveriges ledande utbildningsplattformar NXT Learning tagit fram en digitalhållbarhetsutbildning som skapar en djupare förståelse om ämnet och samtidigt bidrar och utvecklar det fortsatta arbetet.

Utbildningen vänder sig till medarbetare och chefer som är intresserade eller i behov av grunderna i hållbarhet och hållbarhetsarbete. Det är en introduktionsutbildning på grundnivå där alla kan ta till sig kunskapen och påbörja eller fortsätta sitt hållbarhetsarbete. Syftet är att skapa en förståelse för komplexiteten kring hållbar affärsutveckling och samtidigt inspirera till att jobba med frågorna mer aktivt. Utbildningen är uppdelad i moduler så att ni kan välja vilka avsnitt som passar bäst för era behov.

Utbildningen innehåller följande:

Anpassa till just ditt företag
Den digitala utbildningen går att anpassa till dig och ditt företag. I modulen ”företagsanpassad” sätter vi dig och ditt företag i fokus och går på djupet och hjälper er att skapa strukturer och arbetssätt för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Utbildningen uppfyller kravet enligt ISO 14001 och avslutas med ett kunskapstest.

Kontakta mig för mer info
Cecilia Larsson, Miljö och hållbarhetskonsult
cecilia.larsson@envima.se
070 – 624 74 09